ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA
Podaci unešeni prilikom slanja upita naših klijenata se čuvaju u formi poruke. Podaci klijenta se ne koriste u marketinške svrhe. Hidroizolacija – Top se obavezuje da podatke klijenata neće davati trećim licima koje mogu Vaše podatke iskoristiti u marketinške i druge svrhe. Tokom boravka na našem sajtu, Hidroizolacija – Top ne prikuplja Vaše podatke. Kao dodatni vid zaštite u čuvanju Vaših podataka, Hidroizolacija – Top je uvela enkriptovanu vezu između klijenata i sajta, odnosno SSL sertifikat.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Internet portal Hidroizolacija-Top isključuje vlastitu odgovornost za sadržaj na internet stranici www.hidroizolacija-top.rs u skladu sa članovima koje je propisao Zakon o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

Internet portal www.hidroizolacija-top.rs. u skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini koje je propisala Republika Srbija, ne može biti odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici portala razmenjuju sistemom privatnih poruka.

– U skladu sa članovima 17. i 18. a koje propisuje Zakon o elektronskoj trgovini Republike Srbije, internet portal www.hidroizolacija-top.rs ne može biti odgovoran za sadržaj podataka u vlastitoj bazi podataka, a koji se nalaze na sajtu www.hidroizolacija-top.rs

Hidroizolacija-Top je internet portal koji na jednom mestu okuplja majstore pružaoce usluga. Portal Hidroizolacija-Top je posrednička platforma čija je isključiva misija da dovede u poslovnu vezu potencijalne korisnike usluga I osobe koje se bave pružanjem usluga hidroizolacije. To podrazumeva da Hidroizolacija-Top ne daje bilo koju vrstu garancije, a u vezi sa uslugom koja se pruža uz posredovanje internet portala, posebno ali ne i jedino garanciju za kvalitet pružene usluge, niti Portal to jest njegov osnivač ima bilo koju vrstu odgovornosti za nastalu štetu koju može da prouzrokuje činjenjem ili nečinjenjem Davaoc usluga. U skladu sa važećim propisima Garanciju na kvalitet i kvantitet izvedenih radova i ugrađenih delova daje Sam Davalac usluga.

U slučaju da je Primalac usluge nezadovoljan pruženom uslugom od strane Davaoca usluge, ili da postoji bilo kakav osnovan zahtev od strane Primaoca usluga, za naknadom štete, Posrednik neće snositi krivičnu ili materijalnu odgovornost.

Informacije na Internet portalu Hidroizolacija-Top mogu sadržati štamparske greške ili biti netačne. Svaka informacija može biti izmenjena bez prethodnog obaveštavanja druge strane.

Davaoc usluge:

TOMISLAV GMIJOVIĆ PR HIDROIZOLACIJA GMIJOVIĆ 2 MELJAK

PIB: 112633148

MB: 66244440